Naše společnost zabezpečuje bezpečnost práce a poradenství v souvisejících oblastech po celém území ČR. Mezi naše klienty patří významné společnosti i nadnárodní celky. Při naší činnosti zastupujeme firmy při jednání s kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti práce. Samozřejmostí je i pojištění pro případ vzniklé škody.

 

ŠKOLENÍ V OBLASTI BOZP

Provádíme základní kurzy a školení v oblasti bezpečnosti práce a vybraných dělnických profesí v našich školících střediscích nebo externě přímo u zákazníka, kvalifikovanými lektory.

Součástí poradenské služby je :

 

- vyhledávání rizik a jejich eliminace 
- plnění úkolů bezpečnostního technika 
- školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců 
- vypracování dokumentace bezpečnosti práce včetně její aktualizace 
- vypracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnavatele.
- vypracování provozních a bezpečnostních předpisů 
- poradenská a konzultační činnost v oblasti pracovního prostředí 
- pravidelné prohlídky pracovišť 
- zhodnocení objektu a technologie z hlediska bezpečnosti práce 
- řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu s platnou legislativou.  
- vyhodnocení rizik a následné vypracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.